top of page

 סדנאות 

כשאנחנו נפגשות ומתחברות יחד,

 במרחב נשים פועם ~

להתבונן, ללמוד ולחוות,

 כל אחת את עצמה

ואת התודעה המשותפת שלנו,

נפתח ומתאפשר עולם

 מלא ביופי, ריפוי ועומק. 

line copy.png

״ עקב הסדנא השתנה היחס שלי לשדיים שלי.
בעבר כעסתי עליהם שהם קטנים ולא מספיק "נשיים".
המישוש של השדיים, תשומת הלב שנתתי להן,

האהבה שהענקתי שינה במשהו את היחס שלי אליהן. 

אמבטית האדים לאגן עשתה לי תחושת ניקיון, כמו רענון לרחם.

הרגשתי שרגשות, מחשבות ותחושות נוקו מתוכו.

אחרי הסדנא הייתי ממש עייפה פיסית ואחכ הרגשתי רעננה וחדשה.

התחברתי רעיונית למה שהסדנא מזמינה: להתחבר לגוף שלי ולקחת אחריות עליו.
קרן ואנאבל הנחו את הסדנא באהבה וברצינות, עם תשומת לב לפרטים, הרגשתי בטוחה
״

ב.ש

bottom of page