top of page

עיסוי רחם

בתוך החיים המלאים שלנו וההתניות האישיות והחברתיות, 

לעיתים קשה לנו, ואולי אף שכחנו איך להתחבר,

להקשיב ולהענות לצרכים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים שלנו.

אחת הדרכים להתחבר אל הנתיבים המאפשרים לנו את אותה הקשבה והענות,

היא גופנו ומרכזי האנרגיה שלו.

אחד ממרכזי האנרגיה המשמעותיים שלנו היא הרחם.

הרחם שלנו מכילה בתוכה אנרגיית חוכמה, יצירה ואהבה רבה.

בהיעדר חיבור מלא עם רחמנו, מתפתח חוסר איזון, המחזוריות החודשית

הטבעית משתבשת ואף מכאיבה, הפוריות מתעתעת והרווחה הנשית שלנו נפגעת. 

דרך העיסוי באגן והליווי האישי , מתאפשרת השבה של איזון לגוף ורווחה לנפש.

line copy.png
DSCF4357_websize.jpg
bottom of page